Có bên du học Canada bằng tiếng Pháp

Du học Canada không chỉ có tiếng Anh! Dù không phải là phổ biến ở hầu hết các tỉnh bang nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn du học Canada bằng tiếng Pháp. Vấn đề là nếu du học tại đất nước lá phong bằng tiếng Pháp bạn sẽ có được nhiều sự chọn lựa […]

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia không cần chứng minh tài chính du học Úc

Ngày 27/09/2018, Việt Nam chính thức tăng từ Assessment Level 3 lên Assessment Level 2 trong thị trường du học Úc. Kể từ bây giờ học sinh sinh viên Việt Nam khi tiến hành hồ sơ xin thị thực du học tại Úc sẽ không cần phải chứng minh tài chính với Lãnh sự quán […]